Dostawa cyfrowego aparatu RTG

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

 

Ogłasza postępowanie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na:

 

DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG Z WYPOSAŻENIEM I OPROGRAMOWANIEM WRAZ Z INTEGRACJĄ Z ISTNIEJĄCYM W DWOMP SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu

 

Numer ogłoszenia: 4192 ­ 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016 

ZNAK SPRAWY: DWOMP.III.221.1.2016

 

Przetarg nieograniczony został unieważniony - nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Korekta nr 1 i 2 oraz Pytania i odpowiedzi zestaw 6 i 7
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 69 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-18)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-18 11:53:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania i odpowiedzi zestaw 3, 4 i 5
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 117 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-15)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-15 12:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania i odpowiedzi zestaw 1 i 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 108 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-14)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-14 12:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o przetargu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 188 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:04:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWIZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 136 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:04:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularz ofertowy
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 34 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:04:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oświadczenia wykonawców
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:04:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:34:58)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Specyfikacja techniczna
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 102 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:04:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wzór wykazu wykonanych dostaw
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:04:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Przedmiar robót
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 943 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:04:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:33:42)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt Umowy
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 167 KB
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:32:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Kiejko
(2016-01-07)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2016-01-07 11:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiak Sebastian
(2016-01-27 09:27:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki