☰ Menu
Dolnośląski Wojewódzki OśrodekMedycyny Pracy

Piątek 09.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostepność

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 


 

Wstęp deklaracji

DWOMP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dwomp.pl/  

Dane teleadresowe jednostki:
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
50-123 Wrocław
ul. Oławska 14
tel. rejestracja: (071) 344-93-00, 344-93-04, 344-93-53
tel. sekr.: (071) 344-93-02,
fax sekr.: (071) 344-93-03 
email: dwomp(at)dwomp.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: ­ 2.02.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.10.2020 r.


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Część plików, która została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej jest niedostępna cyfrowo.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie istnieje możliwość powiększania tekstu

Strona może być przeglądana w wersji mobilnej.


 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Walczyk
e-mail: pwalczyk@dwomp.pl
telefon: +48 713449306

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny: 71 3449325. lub drogą elektroniczną: it@dwomp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności na adres pwalczyk@dwomp.pl telefon: +48 713449306.

 

Dostępność architektoniczna:

 

Ośrodek główny we Wrocławiu 50-123 Wrocław ul. Oławska 14

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Oławskiej. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu. tj. 7.00 -19.00

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP, oraz pracownicy z firmy ochroniarskiej.

 3. DWOMP posiada parking dla pracowników. W odległości ok 20m od firmy na miejskim parkingu są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku prowadzi wejście od ulicy bez schodów, możliwy wjazd dla osób niepełnosprawnych.

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą pięciokondygnacyjną, posiada windę.

 

Oddział w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 1

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Groszowej. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu. 

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP.

 3. Przy budynku znajduje się parking DWOMP, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą trzykondygnacyjną, nie posiada windę.

 

Oddział w Lubinie 59-300 Lubin ul. Sienkiewicza 4

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Sienkiewicza oraz od ulicy wewnętrznej. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Oddziału.

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP.

 3. DWOMP nie posiada parkingu. Pacjenci parkują na parkingach znajdujących się opodal Ośrodka. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu na posesję DWOMP.

 4. Do budynku prowadzą schody (brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych).

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą trzykondygnacyjną, posiada platformę dźwigową.


 

Oddział w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych ul. Chrobrego 36

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Bolesława Chrobrego Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu. 

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP.

 3. W odległości 10 m znajduje się parking DWOMP z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą trzykondygnacyjną, nie posiada windy.


 

Oddział OLK we Wrocławiu 50-525 Wrocław ul. Joannitów 10/12

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Joannitów. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu. 

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP.

 3. Przy budynku znajduje się parking DWOMP, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą czterokondygnacyjną, posiada windę.

 

 

 

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 23.11.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny DWOMP.

Wytworzył:
Udostępnił:
Powrózek Krzysztof
(2021-04-01 12:17:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Powrózek Krzysztof
(2021-05-10 09:41:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 30262