Archiwum Konkursów

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.141.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na wydawaniu orzeczeń o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania przez specjalistę medycyny pracy dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.142.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę dermatologa dla dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.143.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych terapeuty zajęciowego dla dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.144.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.145.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.117.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę ginekologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.124.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ (lekarza pediatrę/lekarza medycyny rodzinnej POZ lub lekarza bez specjalizacji pracującego pod nadzorem lekarza POZ) dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.123.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę otolaryngologa/foniatrę dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.101.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.102.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.103.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.104.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa / psychotraumatologa dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.105.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych terapeuty zajęciowego dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.106.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa / psychotraumatologa dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.107.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.108.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.112.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.113.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrii dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.95.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegające na wykonaniu badań laboratoryjnych w tym badań mikrobiologicznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.83.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę dermatologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.96.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny pracy dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.97.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na wydawaniu orzeczeń o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania przez specjalistę medycyny pracy dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.98.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę okulistę dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.99.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę otolaryngologa/foniatrę dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.100.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.82.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę alergologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.84.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.85.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę neurologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.86.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę okulistę dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.87.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ lub lekarza bez specjalizacji pracującego pod nadzorem lekarza POZ dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.88.2024) konkurs ofert (DWOMP.II.42.88.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ (lekarza pediatrę/lekarza medycyny rodzinnej POZ lub lekarza bez specjalizacji pracującego pod nadzorem lekarza POZ) dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.89.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------

 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.90.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę ginekologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów.
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.30.2024) na świadczenia z zakresu medycyny pracy - badania kandydatów, uczniów, studentów, doktorantów.
 
 
 
 
 
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.19.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych terapeuty zajęciowego dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.20.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.21.2024) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dla pacjentów DWOMP Oddział – Centrum Medyczne Joannitów w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.415.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.416.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ (lekarza pediatrę - lekarza rodzinnego) dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.344.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.284.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu
w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.285.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.286.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.287.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.288.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.289.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.342.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.343.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychiatrę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.344.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę reumatologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.284.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu
w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.285.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.286.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.287.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.288.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłasza konkurs ofert (DWOMP.II.42.289.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 

-->

 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.163.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.164.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.165.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.166.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.168.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.170.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę (2) dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.102.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ (lekarza pediatrę - lekarza rodzinnego) dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.103.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chorób wewnętrznych / rodzinnego dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.104.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.105.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę (2) dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.106.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.107.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.108.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę okulistę dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.109.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.110.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę medycyny pracy dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.111.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na wydawaniu orzeczeń o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania przez specjalistę medycyny pracy dla pacjentów DWOMP we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.112.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych w tym badań mikrobiologicznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłaszamy konkurs ofert (DWOMP.II.42.113.2023) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza bez specjalizacji pracującego pod nadzorem lekarza chorób wewnętrznych / rodzinnego dla pacjentów DWOMP Oddział - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wytworzył:
Krzysztof Powrózek
Udostępnił:
Powrózek Krzysztof
(2023-05-16 19:13:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Powrózek Krzysztof
(2024-06-24 12:23:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki