Dostepność

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dwomp.pl/

Data publikacji strony internetowej: ­ 2011.02.02 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.12.20 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 

Deklarację sporządzono dnia 2020.11.23 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2023.01.20 r.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Paweł Walczyk mailowo - pwalczyk@dwomp.pl lub telefonicznie - +48 713449306

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek główny we Wrocławiu 50-123 Wrocław ul. Oławska 14

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Oławskiej. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu.

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP, oraz pracownicy z firmy ochroniarskiej.

 3. DWOMP posiada parking dla pracowników. W odległości ok 20m od firmy na miejskim parkingu są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku prowadzi wejście od ulicy bez schodów, możliwy wjazd dla osób niepełnosprawnych.

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą pięciokondygnacyjną, posiada windę.

 7. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 8. Do budynku można wejsć z psem aystującym, psem przewodnikiem lub osobą.

 9. W budynku nie ma petli indukcyjnych dla osób niesłyszących.

 

Oddział w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 1

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Groszowej. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu. 

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP.

 3. Przy budynku znajduje się parking DWOMP, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą trzykondygnacyjną, nie posiada windę.

 7. Do budynku można wejsć z psem aystującym, psem przewodnikiem lub osobą.

 8. W budynku nie ma petli indukcyjnych dla osób niesłyszących.

 

Oddział w Lubinie 59-300 Lubin ul. Sienkiewicza 4

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Sienkiewicza oraz od ulicy wewnętrznej. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu.

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP.

 3. DWOMP nie posiada parkingu. Pacjenci parkują na parkingach znajdujących się opodal Ośrodka. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu na posesję DWOMP.

 4. Do budynku prowadzą schody (brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych).

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą trzykondygnacyjną, posiada platformę dźwigową.

 7. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 8. Do budynku można wejsć z psem aystującym, psem przewodnikiem lub osobą.

 9. W budynku nie ma petli indukcyjnych dla osób niesłyszących.


 

Oddział w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych ul. Chrobrego 36

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Bolesława Chrobrego Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu. 

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP.

 3. W odległości 10 m znajduje się parking DWOMP z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą trzykondygnacyjną, nie posiada windy.

 7. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 8. Do budynku można wejsć z psem aystującym, psem przewodnikiem lub osobą.

 9. W budynku nie ma petli indukcyjnych dla osób niesłyszących.


 

Oddział - Centrum Medyczne Joannitów 50-525 Wrocław ul. Joannitów 10/12

 1. Do budynku DWOMP prowadzi wejście główne od ulicy Joannitów. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu. 

 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy DWOMP.

 3. Przy budynku znajduje się parking DWOMP, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 4. Do budynku prowadzą schody, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 5. W DWOMP nie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 6. Budynek DWOMP jest budowlą czterokondygnacyjną, posiada windę.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Powrózek Krzysztof
(2021-04-01 12:17:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Powrózek Krzysztof
(2024-01-05 14:20:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki