Specjalisty ds. Organizacyjnych

Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu

Poszukuje kandydata na stanowisko:


 

Specjalisty ds. Organizacyjnych


 

Miejsce wykonywania pracy: Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław.


Wymiar czasu pracy: pełen etat


 

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki – prawo, administracja, ekonomia,zdrowie publiczne)

- pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- znajomość ustawy o służbie medycyny pracy oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

- biegła znajomość obsługi komputera, systemu Windows, oraz pakietu biurowego Office

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym


Mile widziane:

- odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków

- umiejętność pracy w zespole

- doświadczenie zawodowe w jednostce finansów publicznych (szczególnie o profilu medycznym)


Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę,

- podnoszenie kwalifikacji,

- możliwość awansu


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny

- życiorys wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (CV)

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

- oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą informacyjną związana z procesem rekrutacji (załącznik – klauzula informacyjna)


Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dolnośląskim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław, w sekretariacie – I piętro, pokój nr 109 w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Specjalista ds. Organizacyjnych”.


Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w DWOMP we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych. dokumenty pozostałych kandydatów zebrane w procesie naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Specjalista ds Organizacyjnych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 524 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Powrózek Krzysztof
(2020-07-07 10:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 334 KB
Wytworzył:
Zdzisława Błoniarz
(2018-06-22)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2018-06-22 11:04:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Zdzisława Błoniarz
(2018-06-22)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2018-06-22 11:01:29)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki