☰ Menu
Dolnośląski Wojewódzki OśrodekMedycyny Pracy
Herb Dolnośląski Wojewódzki OśrodekMedycyny Pracy

Wtorek 19.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pielęgniarka

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu

poszukuje kandydata na stanowisko:

Pielęgniarka


Miejsce wykonywania pracy: Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Wymagania:

- aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących,

- ukończone kursy specjalistyczne z zakresu zapisu i interpretacji EKG, obsługi audiometru i spirometru,

- znajomość obsługi komputera

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę,

- podnoszenie kwalifikacji,

- możliwość awansu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny

- życiorys wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (CV)

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

- oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą informacyjną związaną z procesem rekrutacji (załącznik – klauzula informacyjna)


Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysyłać pocztą lub składać osobiście w Dolnośląskim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław, w sekretariacie – I piętro, pokój nr 109 w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – pielęgniarka”.

Ostateczny termin przyjmowania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2018r.

Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w DWOMP we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych. dokumenty pozostałych kandydatów zebrane w procesie naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu.

Postępowanie kwalifikacyjne

W okresie do 7 dni od upływu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie DWOMP we Wrocławiu (I piętro).

plik pdf - Ogłoszenie Ogłoszenie
(463.16 KB)
Wytworzył:
Jarosław Tomczyk
(2018-03-30)
Udostępnił:
Sebastian Wasiak
(2018-03-30 12:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Klauzula Klauzula
(332.51 KB)
Wytworzył:
Jarosław Tomczyk
(2018-03-30)
Udostępnił:
Sebastian Wasiak
(2018-03-30 12:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Jarosław Tomczyk
(2018-03-30)
Udostępnił:
Sebastian Wasiak
(2018-03-30 12:20:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Wasiak
(2018-03-30 12:21:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X