Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP

 
 
Informacja Publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, jest udostępniana na wniosek (vide: art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. Poz. 782).
 
wzór wniosku (*.RTF)
wzór wniosku (*.PDF)
 
Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie DWOMP albo przesłać pocztą na adres: 
 
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Oławska 14
50-123 Wrocław
 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, DWOMP ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Wytworzył:
Roman Ługiewicz
(2014-11-19)
Udostępnił:
Wasiak Sebastian
(2014-11-05 09:54:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiak Sebastian
(2014-11-19 10:26:11)