Dane adresowe

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

 

50-123 Wrocław, ul. Oławska 14

na mapie

Sekretariat: tel.: 71 3449302, fax 71 3449303 
Rejestracja: tel.: 71 3449300, 71 3449353
strona internetowa: www.dwomp.pl
e-mail: dwomp@dwomp.pl
 
 
W związku ze zmniejszoną obsadą kadrową w dniach 02.05-04.05.2018 r. 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy informuje, 
że w tych dniach badania profilaktyczne dla potrzeb Kodeksu Pracy będą realizowane  w ograniczonym zakresie. 
Uprzejmie prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników.
 

NIP: 897 15 88 388 | REGON: 000294846 | KRS: 0000043818 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Konto: BZ WBK 22 1090 2473 0000 0006 2402 1726

Wytworzył:
Roman Ługiewicz
(2014-11-05)
Udostępnił:
Sebastian Wasiak
(2014-11-05 10:07:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Wasiak
(2018-04-24 18:59:16)